Strona główna > Komentarze

O FRDL

 

 

Komentarze

Główne wnioski wynikające z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

Główne wnioski wynikające z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego w ramach projektu: „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.

W ramach ewaluacji w piętnastu gminach realizujących projekt przeprowadzono wywiady telefoniczne z przedstawicielami urzędu realizującym działania konsultacyjne oraz przedstawicielami strony społecznej.

05/03/2018więcej >
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o dramatycznym wydarzeniu, które miało miejsce pod Pałacem Kultury i Nauki w dniu 19 października br.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o dramatycznym wydarzeniu, które miało miejsce pod Pałacem Kultury i Nauki w dniu 19 października br.

Piotr od wielu lat współpracował z Fundacją jako trener, ekspert i doradca w wielu naszych projektach. Jest naszym dobrym znajomym, a dla wielu z nas przyjacielem. Zawsze wykazywał się ogromną wiedzą, rzeczowością i rzetelnym podejściem do realizowanych zadań.

23/10/2017więcej >
Liderzy polskiego samorządu terytorialnego podzielili się z Ukraińcami sekretami sukcesu

Liderzy polskiego samorządu terytorialnego podzielili się z Ukraińcami sekretami sukcesu

Zapraszamy do przeczytania opisu wizyty studyjnej autorstwa jednego z członków grupy przedstawicieli ukraińskich połączonych hromad, których Fundacja gościła w Warszawie między 24 a 28 lipca 2017r. podczas realizacji projektu DOBRE. W trakcie wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z przedstawicielami polskich samorządów terytorialnych. Koordynator biura regionalnego programu DOBRE Andrii Nahornyi podzielił się obserwacjami z rzeczonej wizyty. 

01/09/2017więcej >
Realizacja usług publicznych w JST - nowy raport FRDL
Raport Realizacja Usług Publicznych

Realizacja usług publicznych w JST - nowy raport FRDL

Prezentujemy raport  Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje przedstawiający wyniki analiz barier oraz szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Jest to eksperckie opracowanie, jakie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, w partnerstwie z organizacjami samorządowymi: Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Związkiem Powiatów Polskich, przygotowała na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

23/02/2017więcej >
Oświadczenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sprawie proponowanych zmian w ustroju samorządowym

Oświadczenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sprawie proponowanych zmian w ustroju samorządowym

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, utworzona we wrześniu 1989 r., towarzyszy odrodzonemu samorządowi terytorialnemu od zarania. Angażując się w przygotowanie prawnych, a także konstytucyjnych podstaw i ram samorządu na wszystkich etapach jego rozwoju poprzez działalność założycieli Fundacji, a zarazem twórców polskiego modelu decentralizacji, wielokrotnie byliśmy recenzentami rozwiązań wnoszących do samorządu nowe elementy. Nie raz staraliśmy się swoimi stanowiskami ostrzegać przed propozycjami złymi, widząc, jak oddalają nas od standardów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, którą Polska ratyfikowała w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń w 1993 roku. Tak było np. w przypadku wprowadzenia w 2001 r. bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, co całkowicie zmarginalizowało rady gmin, będące najbardziej reprezentatywnym przedstawicielstwem obywatelskim. Krytykowaliśmy i nadal krytykujemy brak troski o planowanie przestrzenne. Od lat stale zwracamy uwagę na złe mechanizmy finansowania wspólnot samorządowych. Od dawna wskazujemy na nieefektywne instrumenty nadzoru nad samorządem.

Dziś zabieramy głos w kolejnych dwóch niezmiernie ważnych kwestiach, dramatycznie zaniepokojeni planami osłabienia demokratycznych podstaw samorządności lokalnej, które rządzący wprowadzili ostatnio do debaty publicznej.

07/02/2017więcej >
FRDL wspiera rozwój ekonomii społecznej usługami wysokiej jakości

FRDL wspiera rozwój ekonomii społecznej usługami wysokiej jakości

Zapewnienie stałego rozwoju ekonomii społecznej wiąże się ze stworzeniem trwałego systemu wsparcia. W tym celu powołane zostały wyspecjalizowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Aby ich praca była efektywna, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło system akredytacji OWES. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z sukcesem zakończyła proces akredytacji i współprowadzi obecnie cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

21/12/2016więcej >
Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – nowe wyzwania, lokalne potencjały

Przedsiębiorczość na terenach wiejskich – nowe wyzwania, lokalne potencjały

Inteligentne specjalizacje regionów jako strategiczne kierunki rozwoju polskiej gospodarki, mają wykorzystywać „mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości”. To podejście stanowi odpowiedź na realizację postulatów Strategii Europa 2020 i ma skoncentrować wsparcie dla przedsiębiorców na określonych kierunkach w ramach prowadzonej polityki, w tym, co kluczowe, w kontekście funduszy europejskich[1].

21/11/2016więcej >
FRDL wspomaga Ukrainę

FRDL wspomaga Ukrainę

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od blisko 20 lat wspiera reformy demokratyczne na szczeblu lokalnym oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Dotychczas FRDL zrealizowała ponad 60 projektów na rzecz Ukrainy.

21/11/2016więcej >
List Prezesa FRDL Jerzego Stępnia

List Prezesa FRDL Jerzego Stępnia

List Prezesa FRDL Jerzego Stępnia odczytany w dniu 7 października 2016 r. podczas uroczystych obchodów upamiętniających 25. rocznicę śmierci oraz 75. rocznicę urodzin profesora Waleriana Pańki.

12/10/2016więcej >
Podsumowanie aktywności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sieci RODM

Podsumowanie aktywności Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w sieci RODM

Z ideą powołania sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) wystąpiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w 2012 roku. W kolejnym roku, w wyniku otwartego konkursu dotacyjnego wybrano 17 podmiotów, których podstawowym zadaniem było inicjowanie i utrzymywanie w regionach stałego dialogu nt. kierunków polskiej polityki zagranicznej. 

10/10/2016więcej >
Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia