Strona główna > Samorząd terytorialny i administracja rządowa > Doradztwo

Doradztwo

Wychodząc naprzeciw zindywidualizowanym potrzebom gmin, Fundacja w coraz większym zakresie świadczy pomoc doradczą. W jej ramach oferowana jest podmiotom samorządowym pomoc w dziedzinach doradztwa strategicznego, finansowego, inwestycyjnego, przekształceń i prywatyzacji, a także szereg usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Działając na rzecz rozwoju lokalnego od ponad 20 lat, Fundacja stworzyła zespół współpracujących z nią specjalistów działających przy Regionalnych Ośrodkach FRDL w całym kraju. Posiadają oni niezbędną wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, którą łączą z doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji programów pomocowych prowadzonych we współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami.

Do tej pory eksperci i współpracownicy FRDL opracowali i wdrożyli nowoczesne metody zarządzania usprawniające gospodarowanie lokalnymi zasobami w wielu gminach oraz kilku powiatach. O wysokim profesjonalnym poziomie oferowanych usług świadczy m.in. docenienie przez Fundusz Współpracy strategii przygotowanej przez specjalistów Fundacji i uznanie jej za modelowy przykład wdrożenia (podsumowany w studium przypadku pt. "Efekty zarządzania strategicznego. Model sukcesu na przykładzie gminy Żegocina").

Zakres i forma usług dostosowana jest do potrzeb i oczekiwań samorządów oraz innych podmiotów świadczących usługi komunalne. Oferta obejmuje:
•    przygotowanie raportu o stanie gminy
•    opracowanie analiz uwarunkowań rozwojowych (SWOT)
•    formułowanie strategicznych programów gospodarczych
•    przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
•    sporządzenie analizy sytuacji finansowej gminy
•    konsultacje w zakresie podnoszenia efektywności zarządzania środkami finansowymi
•    opracowanie i wdrożenie budżetu w układzie zadaniowym
•    przygotowanie i wdrożenie procesów restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych
•    konsultacje w zakresie projektowania struktur organizacyjnych urzędów
•    opracowanie założeń strategii promocji gminy
•    sporządzenie planu zarządzania kryzysowego.

W ramach prac wdrożeniowych przeprowadzane są szkolenia w zakresie zarządzania projektami, zarządzania finansami, promocji inwestycyjnej, zarządzania personelem, jak również pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację planowanych przedsięwzięć.

Ponadto udzielane są porady i konsultacje dotyczące różnych aspektów funkcjonowania samorządów, a także organizacji pozarządowych oraz małego i średniego biznesu. Porady dotyczą m.in. problematyki prawnej i finansowej. Sporządzane są także ekspertyzy, opinie prawne oraz badania na zlecenie urzędów miast i gmin.

Więcej informacji na tema oferty doradczej Fundacji zapraszamy do jej Regionalnych Ośrodków.

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia