Strona główna > O FRDL > Aktualności > Konferencja „Samorząd wobec zmian przepisów w 2018r. RODO, zadłużenie jst oraz finansowanie oświaty”. Znamy zwycięzców Rankingu Gmin Podkarpacia 2016

Konferencja „Samorząd wobec zmian przepisów w 2018r. RODO, zadłużenie jst oraz finansowanie oświaty”. Znamy zwycięzców Rankingu Gmin Podkarpacia 2016

15/11/2017

pliki/frdl/document/arek/2017_C13/1_DSCF2670.JPG

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował 8 listopada 2017r. bezpłatną Konferencje „Samorząd wobec zmian przepisów w 2018r. RODO, zadłużenie jst oraz finansowanie oświaty” skierowaną do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego. Odbyła się ona w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

 

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 80 przedstawicieli jst - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów, sekretarzy oraz skarbników gmin, miast i powiatów z woj. podkarpackiego. Konferencja miała na celu poszerzenie świadomości przedstawicieli jst dotyczącej nadchodzących zmian prawnych, które nadejdą w 2018 roku: w zakresie ochrony danych osobowych, finansowania oświaty czy problematyki długu w jednostkach samorządu terytorialnego. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wojskowej Akademii Technicznej i  eksperci od finansów publicznych.

 

 

pliki/frdl/document/arek/2017_C13/DSCF2673.JPG

W trakcie trwania Konferencji odbyło się ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Podkarpacia 2016. Tegorocznym laureatem Rankingu Gmin Podkarpacia została Gmina Ostrów. Drugie miejsce zajęła Gmina Dębica, a trzecie Gmina Miejska Mielec.

 

Ideą Rankingu Gmin Podkarpacia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. podkarpackiego. Wyniki Rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2016, zebrane i przeanalizowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 11 wskaźników mierzących m.in. dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca, budżety środków europejskich na 1 mieszkańca, podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem, saldo migracji na 1 tys. mieszkańców, wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1 mieszkańca, czytelnicy bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców, przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców, zadłużenie gmin na dochód ogółem.

 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Patronaty honorowe nad Rankingiem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki oraz Dyrektor Urzędu Statystycznego. Patronaty medialne nad Rankingiem objęli: Radio Rzeszów, TVP3 Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”.

Intencją pomysłodawców jest, aby corocznie organizowany Ranking Gmin Podkarpacia 2016 stał się przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzając do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Uważamy, że przeprowadzone analizy statystyczne (Urząd Statystyczny w Rzeszowie wylicza w oparciu o 11 wskaźników jeden wskaźnik syntetyczny) mogą stać się podstawą poważnej dyskusji zarówno nad rozwiązaniami bieżącymi, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

 

Pozycja w Rankingu
Gmin Podkarpacia 2016

Nazwa gminy

1

Ostrów (g. wiejska)

2

Dębica (g. wiejska)

3

Mielec (g. miejska)

4

Solina (g. wiejska)

5

Cisna (g. wiejska)

6

Majdan Królewski (g. wiejska)

7

Nisko (g. miejsko-wiejska)

8

Krasne (g. wiejska)

9

Jasło (g. miejska)

10

Czarna (g. wiejska)

11

Trzebownisko (g. wiejska)

12

Bojanów (g. wiejska)

13

Ustrzyki Dolne (g. miejsko-wiejska)

14

Niebylec (g. wiejska)

15

Pysznica (g. wiejska)

16

Białobrzegi (g. wiejska)

17

Brzyska (g. wiejska)

18

Jedlicze (g. miejsko-wiejska)

19

Chorkówka (g. wiejska)

20

Lubaczów (g. miejska)

 

Patronat medialny nad rankingiem objęli: TVP Rzeszów, Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna „Nowiny”

 

Informacja o FRDL Podkarpackim Ośrodku Samorządu Terytorialnego

 

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego (FRDL POST) jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Podobnie jak wszystkie oddziały Fundacji, FRDL POST prowadzi między innymi działalność na rzecz administracji publicznej i trzeciego sektora, organizując szkolenia, seminaria, kursy i konferencje i realizując specjalistyczne projekty; świadczy również usługi doradcze, informacyjne, konsultingowe oraz badawcze. Przy Ośrodku funkcjonuje także 10 samorządowych for branżowych.

 

Strona internetowa:

FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego (FRDL POST)       www.frdl.rzeszow.pl

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Kubik-Szczerba, Zastępca Dyrektora FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego

tel: 602-46-75-45, mail: magdalena.kubik@frdl.rzeszow.pl

Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia