Strona główna > O FRDL > Aktualności > Granty dla gmin

Granty dla gmin

27/03/2018

Serdecznie zachęcamy gminy do ubiegania się o grant finansowy na konsultacje społeczne w ramach dodatkowego naboru w projekcie: "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" współfinansowanego z Unii Europejskiej, w ramach programu PO WER, działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego realizowanego do XII 2018r.

Granty udzielone zostaną na przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych aktów zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem konsultacji może być studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

O granty mogą ubiegać się gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie z wyłączeniem miast na prawach powiatu z następujących województw:

 •   dolnośląskiego,
 •   kujawsko - pomorskiego,
 •   lubuskiego, 
 •   łódzkiego,
 •   małopolskiego,
 •   mazowieckiego,
 •   opolskiego,
 •   pomorskiego,
 •   śląskiego,
 •   świętokrzyskiego,
 •   wielkopolskiego

Warunkiem ubiegania się o grant jest:

1. posiadanie przez gminę uchwały o przystąpieniu do:

- sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
lub
- sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
lub
- złożenie przez gminę oświadczenia w wyniku którego gmina zobowiąże się do przygotowania projektu uchwały o przystąpienia do sporządzenia jednego ze wskazanych powyżej dokumentów i przedłożenia go radzie gminy w terminie 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie. Przedmiotowa uchwała musi zostać przedstawiona FRDL w terminie 6 miesięcy od złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,

2. posiadanie przez gminę doświadczenia w prowadzeniu procesów konsultacyjnych (konsultacje mogą dotyczyć różnych obszarów działania gminy).

Przystępując do projektu gminy otrzymują:

 • grant finansowy do kwoty 33.000zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego, od podjęcia uchwały inicjującej do przedłożenia projektu dokumentu do komisji urbanistyczno – architektonicznej,
 • wsparcie doradcze eksperta ds. konsultacji społecznych oraz eksperta ds. planowania przestrzennego,
 • pakiet warsztatowy przygotowujący przedstawicieli gmin do zaplanowania i przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych.

 Procedura ubiegania się o grant:

 1.  Przysłanie uzupełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1E1wzlRN0HFaI2meg4yKYJB-kkyz3UUcHxiYsEf97YAI

 • formularz rekrutacyjny należy otworzyć wykorzystując przeglądarki: Internet Explorer lub Microsoft Edge.
 • formularz rekrutacyjny należy wypełnić on-line i przed wysłaniem należy wydrukować a następnie po podpisaniu przez osobę uprawnioną, zeskanować i przesłać zeskanowany na  adres: monika.glegola@frdl.org.pl 
 • po wydrukowaniu formularza rekrutacyjnego wersję on-line formularza należy przesłać poprzez kliknięcie przycisku „prześlij”, który znajduje się na dole formularza w wersji on-line.

 2.  Przesłanie na adres: monika.glegola@frdl.org.pl  zeskanowanych załączników:

 • skanu oświadczenia o podjętej uchwale o przystąpieniu do sporządzenia dokumentu planistycznego, stanowiącego załącznik nr  1,
 • skanu podjętej uchwały (dotyczy gmin, które mają już podjętą uchwałę dotyczącą dokumentu planistycznego),
 • skanu oświadczenia o nieubieganiu się przez gminę o grant u innego operatora oraz o udostępnieniu FRDL danych, stanowiącym załącznik nr 2
 • skanu opisu przeprowadzonych przez gminę w okresie 2015r. – 2016r. procesów  konsultacyjnych, stanowiącego załącznik nr 3 .

O otrzymaniu grantu decyduje kolejność zgłoszeń. Granty udzielane są do wyczerpania puli gmin przewidzianych do udziału w projekcie.

Informacji na temat projektu oraz naboru udziela kierownik projektu Monika Eilmes – Glegoła, tel. 22/351-93-18, e-mail: monika.glegola@frdl.org.pl

ZAŁĄCZNIKI

Regulamin naboru otwartego (plik pdf)
Wytyczne do projektu grantowego (plik pdf)
Zał nr 1 Oświadczenia o uchwale (plik pdf)
Zał nr 2 Karta oceny (plik pdf)
Zał nr 2 Karta oceny kryteria jakościowe (plik pdf)
Zał nr 3a Oświadczenia gmin jeden etap (plik pdf)
Zał nr 3b Oświadczenia gmin dwa etapy (plik pdf)
Zał nr 4 Opis procesów konsultacyjnych (plik doc)
Zał nr 5_Wstępna umowa grantowa wzór (plik pdf)
Zał nr 6 Umowa o powierzenie grantu I etap (plik pdf)
Zał nr 6 Umowa o powierzenie grantu_I_II_etap (plik pdf)Wróć

Współpracujemy Z:
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/SenatRP.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/OFOP.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/ngo_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pifs_logo.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/pap.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/logo GSiA new.JPG
 • pliki/frdl/image/DN_2011/FundacjaOrange-RGB.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/NCK_maly.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/KP_UNESCO.jpg
 • pliki/frdl/image/DN_2011/platformakultury_male.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/witryna i nagroda BANER_maly.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logo_pelna_nazwa_PL_600dpi.jpg
 • pliki/frdl/galeria/wspolpracujemy/logoDS - 300 dpi - CMYK.jpg

Agencja interaktywna Migomedia